Актуално

Стартира набирането на кандидати за АСП от квотата на завършилите
Стартира набирането на кандидати за АСП от квотата на завършилите

Институтът за социална интеграция стартира набиране на кандидатури за участие в Академията за социална политика от квотата на клуба на завършилите.

В тази връзка, всеки член на клуба има право да подаде по една номинация. Срокът за номинации е  25 април 2019 г. Предложения се приемат, изпратени единствено на имейл: ifsi.bulgaria@gmail.com , с копие до velichkovagabriela@gmail.com и belalov@abv.bg съдържащо следната задължителна информация:

 • три имена на номинирания участник
 • координати за връзка (телефон и email),
 • мотивационно писмо,
 • автобиография (EuropassCV)
 • препоръка от член на Алумни клуба в писмен вид.

Бъдещите участници ще бъдат селектирани от експертна комисия след оценка на мотивационното писмо, написано от самия участник, като експертите на ИСИ ще подберат 4 участника от всички изпратени предложения.

След тях ще бъдат класирани и няколко резервни участника, при евентуално възникнали непредвидени препятствия за включването на някой от участниците. Подбраните за участие ще бъдат обявени до 10 май 2019 г.

Основни критерии за оценка са:

 • Ангажираност с политическия процес и/или граждански неправителствени организации;
 • Ясно изразена мотивация за включване;
 • Евентуално участие в предстоящите избори;
 • Заявен и поет ангажимент за отговорно участие във всички пет обучителни модула;
 • Подадени в срок документи.

Утвърдените кандидати поемат ангажимента за участие във всички обучителни модули на Академия за социална политика, които ще се проведат както следва:

 • Модул 1: 31.05-02.06.2019г.
 • Модул 2: 27.06-30.06.2019г.
 • Модул 3: 29.08-01.09.2019г.
 • Модул 4: 03.10 - 06.10.2019г.
 • Модул 5: 15.11-17.11.2019г.

При равни други условия, ще има критерии за представителство на различните райони на страната, представителство на малки общини (които не са областни центрове) и баланс между половете.