Актуално

ИСИ: Промените в Изборния кодекс ще окажат негативно влияние върху изборния процес и демокрацията
ИСИ: Промените в Изборния кодекс ще окажат негативно влияние върху изборния процес и демокрацията

Като организация, която от години е пряко ангажирана с наблюдаването на изборния процес в България, Институтът за социална интеграция изразява позицията, че разглежданите от Народното събрание промени в Изборния кодекс, ще окажат влияние върху прозрачността и демократичността на изборния процес в България.

Институтът за социална интеграция смята за неприемливи промените, според които изборната администрация (ЦИК, РИК, СИК) ще може да взима решения с обикновено мнозинство, а не както до този момент с ⅔ от присъстващите членове. Това ще наруши плурализма и демократичността при вземането на решения, отнасящи се за изборния процес.

Институтът за социална интеграция смята за неприемливо да бъде неутрализирана употребата на преференциален вот, с което се отнема правото на българските граждани да заявят своята категорична подкрепа за даден кандидат. Като наблюдаваща организация на изборния процес дълги години, смеем да твърдим, че употребата на преференциалния вот с годините има значителен ръст, което показва, че българските граждани все по-често се възползват от тази възможност. От тук нататък държавата, и в частност ЦИК, би трябвало да насочат усилията си към информационни кампании за по-добра информираност и разясняване на възможностите, които дава преференцията при гласуване.

Като организация, която работи за подобряване на цялостния изборен процес в България, в качество е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и Гражданския борд за свободни и прозрачни избори към служебния премиер, Институтът за социална интеграция призовава законодателя да бъде изключително стриктен и да не променя изборните правила няколко месеца преди провеждането на избори, тъй като това ще внесе смут и хаос в изборния процес.

Смятаме, че внасянето на предложения за промени по същество между двете четения на законопроекта е в нарушение на правилата и добрите стандарти на законотворчеството, тъй като на практика не дава възможност да бъдат извършени дебати по същество. Извънредни заседания на правна комисия към Народното събрание по време на обсъжданията, също не дават възможност за по-пълно разглеждане и запознаване с промените в един толкова важен за българското общество закон, който се отнася за всеки български гражданин.