Актуално

ИСИ - партньор по проект "Europe on a Doorstep”
ИСИ - партньор по проект "Europe on a Doorstep”

Институт за социална интеграция е един от партньорите по прокет "Europe on a Doorstep", който се реализира в рамките на програма "Европа за гражданите".

Основната цел на проекта е да засили европейското съзнание у граждани на Европа, която се намира на прага на избори за Европейски парламент. Проектът също така цели да установи сътрудничество и обмяна на опит между партньорите, както и да повиши капацитета на местните общности, чрез осигуряване на набор от информационни дейности и събития в национален аспект.
Основната целева група на проекта са младежи, които демонстрират евроскептицизъм и са сред общностите с най-голям риск от повлияване от популиска реторика с цел радикализация.

В средата на месец февруари предстои и първата среща по проекта, която ще се проведе в община Vila Boa do Bispo, Португалия и ще има за цел да постави основите на дългосрочно партьорство между участниците, както и даде широка публичност на проекта пред местните медии.