Актуално

Последният публичен дебат по политиките за здравеопазване и условия на труд се проведе в Търговище
Последният публичен дебат по политиките за здравеопазване и условия на труд се проведе в Търговище

Институт за социални интеграция с партньорството на Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС) FEPS, Фондация "Фридрих Еберт" / Friedrich Ebert Stiftung Bulgarien и Фондация "Жан Жорес" / Fondation Jean Jaurès завърши изпълнението на проекта "Да променим реда" с последната дискусия върху два анализа – социологически за условията на труда и сравнителен за политиката на здравеопазване в България. В рамките на два дни - 27 и 28 октомври участниците работиха активно по двете теми. В съботния ден бяха разделени на тематични работни групи и имаха възможността да дискутират двата проблема, като разработят и конкретни предложения за политики, с които да се подобри системата на здравеопазване и условия на труд.

В неделния ден бе и публичната част на събитието, в което към добворолците от ИСИ се присъединиха и народни представители от района, общински съветници, синдикати, експерти по двете нарпавление, студенти и представители на неправителствения сектор.