Актуално

Първа експертна среща по проекта: "Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse"
Първа експертна среща по проекта: "Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse"

В периода от 15 до 18 октомври 2018 г. в гр. Франкфурт, Федерална Република Германия се състоя първата експертна среща по проекта "Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse". Проектът се финансиран по програмата Еразъм+ и в него като партньори участват държавни и общински органи, образователни институции и неправителствени организации от Турция, Германия, България, Чехия, Португалия, Естония, Италия, Нидерландия и Хърватия.
Представители на Института за Социална Интеграция по време на срещата бяха Виолета Христодулова от с. Рогош, общ. Марица и Ваня Костадинова от гр. Асеновград. Ваня и Виолета презентираха политиките за борбата със злоупотреба с упойващи вещества в България на национално и на местно ниво и споделиха личен опит в сферата на превенция на употребата на наркотици сред подрастващите.

Проектът продължава с младежка среща в гр. Истанбул, Република Турция през м.декември 2018 г., за която ИСИ ще селектира участници в периода от 15 до 30 ноември 2018 г.