Актуално

ИСИ взе участие в международен форум "Целите за устойчиво развитие и бъдещето на Европа" в Германия
ИСИ взе участие в международен форум "Целите за устойчиво развитие и бъдещето на Европа" в Германия

На 15 октомври в гр.Бон, Германия се проведе публичен дебат на тема "Целите за устойчиво развитие и бъдещето на Европа", в което Институтът за социална интеграция бе представен в лицето на Катя Колева, председател на УС.

Катя бе и един от говорителите на форума, като темата, която тя представи бе свързана с ангажирането на председателствата на ЕС с целите за устойчиво развитие, както и отношението на държавите членки и страните кандидати по темата.

На форума бяха обсъдени още и възможността на Програмата за устойчиво развитие 2030 г. със своите 17 цели (SDG) приети през 2015 г. от всичките 193 държави-членки на ООН, да определят пътна карта и за бъдещето на ЕС? Програмата за 2030 г. и нейните цели определят количествени цели за 2030 г., обхващащи икономическото развитие, социалните включването и устойчивостта на околната среда. Европейският съюз и неговите държави-членки имат ангажирани с тези цели, но не са предприели смели действия, необходими за постигането им, като например привеждане на стратегиите и бюджетите си в съответствие със стратегически цели. Някои от най-належащите социално-икономическите приоритети и предизвикателства, включително нарастващите неравенства, младежката безработица и промяна в климата налага ЕС да се ангажира и да инвестира сериозно в постигането им.