Актуално

Проблемите на пазара на труда и промяна в системата на здравеопазването бяха обект на дискусия в София
Проблемите на пазара на труда и промяна в системата на здравеопазването бяха обект на дискусия в София

Институт за социална интеграция, в партньорство с Фондацията за европейски прогресивни изследвания организира публична дискусия по проблемите на здравеопазването и тези на пазара на труда в България. Дискусията е част от проекта "Да променим реда". В рамките на проекта бяха подготвени два анализа – социологически за условията на труда и сравнителен за политиката на здравеопазване в България, които бяха представени в рамките на публичната дискусия.

"Най-честите нарушения са свързани с нерегламентирано удължаване на работното време, заплащане под масата. Като цяло пазарът на труда в България може да се характеризира с чести и масови нарушения, ниска удовлетвореност сред работниците, песимизъм по отношение на прозрачността и закоността на трудовите отношения и неудовлетвореност от размера на възнагражденията.", поясни Стефан Георгиев, секретар на УС на ИСИ.

"Евтината цена на труда в България е много болезнена тема за повече от две поколения българи. Официално това е основната причина за драстичната имиграция на младите българи в Западна и Централна Европа, независимо от тяхното образование и социален произход. Минималната заплата в България през 2017 г. е била 460 български лева на месец или приблизително 250 долара - 235 евро", допълва още Мадлен Стоянова, част от екипа на ИСИ, участвал в разработката на експертния анализ.

"България е на последните места не само в Европа, но и в световен мащаб по това колко много се увеличават рисковете от заболеваемост, колко малко и неефективно се провежда лечение и не винаги проблемът е в липсата на средства, а в това че средствата не се изразходват по правилния начин.", допълва още Лидия Чорбанова, експерт по зравеопазване.

Форумът бе с огромен интерес от страна на различни неправителствени организации, научни работници и политически представители на местната и национална власт. Дебатът бе открит от Катя Колева, председател на УС на ИСИ и Дейвид Риналди, Старши съветник по икономическа политика във ФЕПС. Риналди представи и част от резултатите на европейско проучване по отношение на пазара на труда. Презентацията можете да откриете тук.