Актуално

Четвъртият публичен дебат по темите здравеопазване и условия на труд ще се проведе в Търговище
Четвъртият публичен дебат по темите здравеопазване и условия на труд ще се проведе в Търговище

Институтът за социална интеграция, съвместно с Фондацията за европейски прогресивни изследвания, стартира реализацията на проекта „Да променим реда”, който предвижда изработването на два анализа – социологически за условията на труда и сравнителен за политиката на здравеопазване в България.

На основата на тези анализи, екипът на ИСИ организира 4 публични дискусии (дебати) и работни групи, по време на които да се търсят нови пътища за решаване на проблемите и изработване на предложения към българските политици.Предвидено е дискусиите да се състоят в 4 различни региона на страната – Югоизточен, Северозападен, Югозападен и Североизточен, в рамките на месеците септември и октомври.

Първата и втората публична дискусия приключи успешно, а участниците в него успяха да изработят ключови препоръки, които да вземат място във финалния политически документ, който ще бъде изготвен след приключване на всички дискусии в страната . Предстои третата, която ще се проведе в гр. София идната седмица.

Четвъртият публичен дебат ще се проведе в периода 27-28 октомври 2018 г. в Хотел "Тера Европа" гр. Търговище. Той е предназначен за представители от областите Търговище, Разград, Велико Търново, Силистра, Добрич, Шумен и Русе

Заявки за участие, моля изпращайте в срок до 19 октомври (петък) на имейл: ifsi.bulgaria@gmail.com