Актуално

Институтът за социална интеграция набира участници за експертна среща по програма Еразъм+
Институтът за социална интеграция набира участници за експертна среща по програма Еразъм+

Институтът за Социална Интеграция набира участници за експертна среща по международния проект: "Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse" по програмата Еразъм плюс, Ключова дейност: Структурен диалог.

Срещата ще се състои в гр. Франкфурт, Германия от 15 до 18 октомври 2018 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

-         Интерес по темата превенция на употребата на наркотици сред

младежта;

-         Владеене на английски език;

-         Опит в работата с млади хора.

За предимства се считат:

-         Преподавателски опит;

-         Опит в работата в местните комисиите за борба с противообществените

прояви и/или постоянна комисия по въпросите на младежта към общински съвет;

-         Опит по младежки проекти в НПО сектора.

Проектът "Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse"се ръководи от Инспектората по образование към район Бейоглу, община Истанбул и от Гьоте Университета – Франкфурт, Германия в партньорство с НПО и образователни институции от България, Чехия, Португалия, Естония, Италия, Нидерландия, Хърватия и Турция.

Основната цел на проекта е да развие младежки политики за борба със злоупотребата с наркотични вещества през погледа на младежки работници, експерти и политици.

Билетът за Франкфурт /от 90 до 150 евро/ се закупува от участника и се възстановява на място от организаторите.

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с Лазарина Бонева тел.: 0899722766 и на ел.поща: zari.boneva@gmail.com не по-късно от 14.08.2018 г.