Актуално

ИСИ стартира анкетно проучване за пазара на труда и условията на трудещите се в България
ИСИ стартира анкетно проучване за пазара на труда и условията на трудещите се в България

Институт за социална интеграция, в партньорство с Фондацията за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС) страртира проучване за "Пазар на труда и условия за трудещите се в България". То се осъществява в рамките на проект "Да променим режима - Българската перспектива за борба с неравенството в доходите и заетостта в ЕС". В тази връзка, в следващите два месеца мрежа от анкетьори в страната ще проучват общественото мнение и нагласи по темата. Анкетьорите на ИСИ преминаха през специално обучение - инструктаж, за това как успешно да реализират нужния брой анкети, с основен акцент комуникация и конфликти по време на работа.

Всички работещи в държавния и частен сектор в България, също могат да се включат в проучването, като попълнят анкетата в линка тук.