Актуално

ИСИ с одобрен проект по програма "Перспективи за младежта" на немската фондация МитОст.
ИСИ с одобрен проект по програма "Перспективи за младежта" на немската фондация МитОст.

 

Институтът за социална интеграция е първата българска неправителствена организация,одобрена да участва в програмата "Перспективи за младежта" на немската фондация МитОст. Програмата има за цел да изгради партньорства между неправителствени организации от Киргизстан и Казахстан и неправителствени организации от Европа.
Партньор в програмата на ИСИ е сдружение "Обществото на Корнелиус" от гр. Токмок, Киргизстан. Заедно партньорите ще работят по проект за овластяване на младите жени в България и Киргизстан.
В рамките на програмата са предвидени две организационни срещи в Киргизстан и в Германия и обмяна на опит в България и в Киргизстан.
Координатор по проекта от страна на ИСИ е Лазарина Бонева, която предстои да представи организацията на първата организационна среща в Киргистан идната седмица.