Актуално

Стартира набирането на кандидати за АСП от квотата на завършилите
Стартира набирането на кандидати за АСП от квотата на завършилите

Институтът за социална интеграция стартира набиране на кандидатури за участие в Академията за социална политика от квотата на клуба на завършилите.

В тази връзка, всеки член на клуба има право да подаде по една номинация. Срокът за номинации е  26 март 2018 г. Предложения се приемат, изпратени единствено на имейл: ifsi.bulgaria@gmail.com , съдържащо следната задължителна информация:

  • три имена на номинирания участник
  • координати за връзка (телефон и email),
  • мотивационно писмо
  • автобиография (CV).

Бъдещите участници ще бъдат селектирани от експертна комисия след оценка на мотивационното писмо, попълнено от самия участник, като експертите на ИСИ ще подбере 3 участника от всички изпратени предложения.

След тях ще бъдат класирани и няколко резервни участника, при евентуално възникнали непредвидени препятствия за включването на някой от участниците. Подбраните за участие ще бъдат обявени на 3 април 2018 г.

Основни критерии за оценка са:

  • Ангажираност с политическия процес;
  • Ясно изразена мотивация за включване;
  • Евентуално участие в предстоящите избори;
  • Заявен е поет ангажимент за отговорно участие във всички обучителни модули;
  • Подадени в срок документи.

При равни други условия, ще има критерий за представяне на различните райони на страната, представителство на малки общини и баланс между половете.

Утвърдените кандидати поемат ангажимента за участие във всички обучителни модули на Академия за социална политика, които ще се проведат през месеците април, юни, септември, октомври и ноември тази година.