Актуално

ИСИ ще представи резултатите по проект „Eзикът на омразата – проблем N:1 на бежанците в България”
ИСИ ще представи резултатите по проект „Eзикът на омразата – проблем N:1 на бежанците в България”

Институт за социална интеграция ще представи резултатите от мониторинг-анализ на медийни публикации и стенограми от 43-то НС, касаещи въпроса с бежанците в България.

Изследването „Езикът на омразата – проблем N:1 за бежанците в България” се осъществява в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт”.

Посредством мониторинга може да се проследи кои са основните говорители и източници на езика на омраза спрямо бежанците, преминаващи или пребиваващи на територията на България.

Представянето на резулатите от изследването ще бъде на 10 май (сряда) от 10.00 ч. в "Бетахаус" (ул. Крум Попов № 58).