Актуално

Неправитествените организации от Общественият съвет към ЦИК с общо становище по отношение обучението на СИК
Неправитествените организации от Общественият съвет към ЦИК с общо становище по отношение обучението на СИК

На съвместно работно заседание, Централната избирателна комисия и Обществения съвет към нея дискутираха резултатите от проведените избори за народни представители. Изказаха и препоръки за подобряване на процеса по подготовка на изборите и евентуални промени в изборното законодателство. На срещата присъства и Десислава Николова, национален координатор на гражданските наблюдатели към Института за социална интеграция /ИСИ/.

Общото мнение на Неправителствените организации бе, че изборите на 26.03.2017г. са протекли без сериозни нарушения, масови жалби и сигнали. Въпреки условията на служебен кабинет, изборите бяха организирани абсолютно на ниво. Сигналите и жалбите са драстично по- малко от предходни избори.

Проблемът, който остава обаче е квалификацията на членовете на секционните избирателни комисии, повечето от които бяха сменяни дори в последния момент. Основната тема която бе повдигната бе самото назначаване на челеновете на комисиите и тяхното адекватно обучение. Повечето от членовете не са напълно запознати с изборните правила и се осланят на помощ на застъпниците или наблюдателите. Например нарушения като – разделяне на избирателни списъци, предварително откъсване на бюлетините и отрязъците им или диктуване на глас на личните данни на гласоподавателите са едни от най- честите. Предложението, на ОС бе организирането на постоянни членове на секционните комисии, които да са с опит или такива които да бъдат добре обучени, цел която изисква сериозна инвестиция. Друг проблем, който бе посочен е агитацията на чужд език, за който глобите са прекалено ниски. Следователно партиите – нарушители не са особено възпрепядствани да повторят нарушението.

Също така като немаловажно нарушение бе посочено струпването на застъпници от една и съща партия в едно изборно помещение, които оказват въздействие със своето присъствие -  например при преброяването на гласовете.

Институтът за социална интеграция в момента изготвя своя окончателен доклад от изборното наблюдение, с включени препоръки за подобряване на процеса. След изработването му, ще бъда изпратен до членовете на ЦИК