Актуално

Стефан Георгиев участва в работните срещи на Solidar в Брюксел
Стефан Георгиев участва в работните срещи на Solidar в Брюксел

В Брюксел се проведоха работни срещи на Социалния форум (Social affair forum) и Мрежата на експерти в образованието (Education experts network) на Solidar, в които представител на Института за социална интеграция беше Стефан Георгиев – член на УС на ИСИ. Стефан Георгиев участва и в редица конференции, касаещи различни социални теми и бъдещето на младите хора.

В рамките на форума EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS – ACHIEVING UPWARD SOCIAL CONVERGENCE WITH A RIGHTS-BASED APPROACH? бяха представени препоръките на мрежата Solidar по повод усилията, които държавите от ЕС влагат за подобряване на своите системи за социална защита и гарантиране на социалните права.

Препоръките на Solidar са на база резултатите от инициативата Social Progress Watch Initiative 2016, която се реализира от всички членове на Solidar, част от които е и Институт за социална интеграция.