Актуално

ИСИ представи междинни резултати от медиен мониторинг
ИСИ представи междинни резултати от медиен мониторинг

На 2 ноември в БТА, София, Институтът за социална интеграция (ИСИ) представи на нарочна пресконференция междинни резултати от провеждащия се медиен мониторинг на предизобрната кампания на основните кандидати за президент на Република България.

Медийният мониторинг е в рамките на проект на ИСИ и Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) – Брюксел. Проектът се осъществява за шеста поредна година и освен медийния мониторинг на предизборната кампания, включва наблюдение на изборното законодателство и наблюдение на изборния ден.

Чрез медийния мониторинг екипът на Институт за социална интеграция осъществява наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Мониторингът е разделен на 2 основни части. Първата е количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни кандидати, а втората - анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас.

През изминалия месец, ИСИ обучи чрез специална методика и регистрира граждански наблюдатели във всички райони на страната. Чрез тях организацията има за цел да увеличи гражданското участие в изборния процес и да работи за постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще използваме вече създадената мрежа от граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната.

В пресконференцията участваха Катя Колева – председател на Управителния съвет на ИСИ, Стефан Георгиев – координатор на екипа за медиен мониторинг, Стоянка Балова – национален координатор на гражданските наблюдатели.

Междинните резултати от проведения медиен мониторинг ще откриете тук.