Актуално

ИСИ ще проведе обучения за граждаски набюдатели
ИСИ ще проведе обучения за граждаски набюдатели

В периода 14 - 16 октомври, ИСИ ще проведе две обучения за координатори на граждански наблюдатели в изборния ден, в гр. Велико Търново и Казанлък. Участници в двата семинара са представители на всички избирателни райони в страната.

В програмата на обучението, по модел на вече проведените обучения, ще бъдат включени темите за изборно законодателство и изборна администрация, граждански наблюдатели, организация на изборния ден.

Координаторите на граждански наблюдатели ще преживеят симулация на изборен ден, в която трябва да предотвратят възможните изборни нарушения от страна на изборната администрация.

Чрез преминали обученията наблюдатели, ИСИ ще увеличи гражданското участие в изборния процес и ще работи за провеждане на честни, прозрачни и демократични избори. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции.