Актуално

ИСИ стартира стажантска програма
ИСИ стартира стажантска програма

Институтът за социална интеграция стартира подбор на студенти, желаещи да се включат в Стажантска програма. Тя се реализира благодарение на проект "Студентски практики", към Министерство на образованието и науката и ще продължи до месец март 2017 година.

Три са позициите, по които могат да кандидатстват студентите - Технически сътрудник, Сътрудник европейски проекти и Сътрудник международна дейност.

На студентите ще бъде даден достъп до библиотеката на организацията и необходими за дейността материали. Ще бъде предоставена възможност за участие в проектни дейности, насочени към темите неформално учене, мониторинг на изборния процес и изборния ден, местно самоуправление и местна власт, както и участие в публични събития на други организации и партньори.

Всички желаещи да работят в младежки екип и динамична среда, могат да кандидатстват за стаж при нас, чрез сайта на проект "Студентски практики" - тук.