Актуално

Партньорство в противодействието на тероризма: Ролята на организациите на гражданското общество и социалните медии
Партньорство в противодействието на тероризма: Ролята на организациите на гражданското общество и социалните медии

Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП), в партньорство с Институтът за социална интеграция и Либералният политологичен институт организира Международна конференция на тема: „Партньорство в противодействието на тероризма: Ролята на организациите на гражданското общество и социалните медии”.

Дискусията имаше за цел да даде поле за дискусия и да се обсъдят въпроси като: Какво е връзката и съотношението между ''свобода '' и '' сигурност '' при противодействието на тероризма? Как националните правителства разглеждат въпроса за тероризма и как те могат да гарантират баланса между ''свобода'' и '' сигурност ''? Може ли да се говори за ''свиване на пространството '' за НПО в някои страни-членки на ЕС, във връзка с новоприетото законодателство, насочено към подобряване на сигурността? Как можем да се постигне синергия и партньорство в борбата с тероризма? Как може правителствата да взаимодействат с гражданските организации, за да се гарантира по-добра съгласуваност в политиките? Като свързващи звена между политическите субекти и гражданското общество, каква да е ролята на гражданските организации и социалните медии в противодействието на тероризма?

Катя Колева, председател на УС на ИСИ откри форума. "Цялата ни дейност е насочена към взаимодействието между гражданските организации и политиците, за да могат законите да отговарят на интересите на гражданите. Не политизираме процеса, а отстояваме интересите на гражданите.", сподели Колева.

Участие в конференцията взеха Кристиян Вигенин, депутат в 43-тото Народно събрание и бивш министър на външните работи, Анита Босилкова, екс офицер на Интерпол, Димитър Ганчев, Интернет общество, както и представители на различни европейски организации, членуващи в ЕНоП.