Актуално

ИСИ взе участие в проект #СпортИграция
ИСИ взе участие в проект #СпортИграция

На 15 май 2016г., в Национална спортна академия „Васил Левски”, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща „СпортИграция”. Институтът за социална интеграция, представен от Стефан Георгиев, член на УС, взе участие в панела "Добри практики", представяйки проекта #OUTBOOM.

Иновативното по рода си събитие разглеждаше темата за интеграция чрез спорт, която като нов инструмент има за цел да намали общественото напрежение и да спомогне за интегративните процеси в България. Събитието имаше за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките в България, които заедно да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и да ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България имаха възможността да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.

Участие взеха младежи от цяла България на възраст между 16 и 30 години с различни интереси, опит и образование, които имат гражданска позиция по темата за интеграцията и/или интеграцията чрез спорт, включително представители на бежанската общност.