Актуално

ИСИ представя проект „Мобилен Младежки Център Божурище” на форум в Прага
ИСИ представя проект „Мобилен Младежки Център Божурище” на форум в Прага

Институтът за социална интеграция ще участва във Форум за общностни лидери, който ще се проведе в Прага в периода 12 - 14 май. Нашите представители Лазарина Бонева и Стефан Георгиев ще участват в двудневния семинар. Те ще представят проекта „Мобилен Младежки Център Божурище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на чешката фондация „Виа” и фондация “Чарлз Стюарт Мот“.

Проектът „Мобилен Младежки Център Божурище” е насочен към младите активни хора в малката общност. Центърът предлага услуги, свързани с кариерно ориентиране, гражданско образование, изкуства и чужди езици. От 30 юни миналата година чрез младежкия мобилен център се осъществяват редица безплатни занимания за деца по компютърни технологии, испански език, краезнание и Багатур.

В рамките на проекта бяха разработени работилница и фестивал за народни танци; сесии за кариерно ориентиране на младежи на възраст от 14 до 25 г.; младежка дискусия за обсъждане на общинския план за младежта; младежка академия за гражданска активност и др.