Актуално

Набиране на участници - „Диалог за прилагане на младежки политики в България – 2016”
Набиране на участници - „Диалог за прилагане на младежки политики в България – 2016”

Институтът за социална интеграция има удоволствието да ви информира, че стартира процедура по набиране по документи на участници за дейностите по проекта „Диалог за прилагане на младежки политики в България – 2016”, реализиран съвместно с Фондация „Фридрих Еберт”.

1. Какво ни накара да реализираме този проект:

Въпреки пропагандираните в публичното пространство политики за младите хора – приемането на Закон за младежта, Стратегия за развитието на младежта, Закон за доброволчеството, Мерки за справяне с младежката безработица и др., проблемите, с които се сблъскват младите хора в България не намаляват, а нарастват. Увеличава се и младежката безработица, процентът на млади хора, живеещи до прага на бедността, емиграцията.

Нашето разбиране е, че фокусирането на публичните политики трябва да бъде върху конкретни проблеми и търсенето на тяхното решаване с конкретни инструменти и институции, а не с общи документи, които не водят до желания ефект. Мнението ни е, че има достатъчно млади хора, които всекидневно се сблъскват с реалните проблеми и могат пряко да се включат в разработването и лансирането на такива политики.

Желанието ни е в реализацията на проекта да  се включат активни и авторитетни млади хора, лидери на мнение и отстояващи позиции в различни социални групи и мрежи. Млади хора, познаващи местните проблеми и общности на своите връстници.

2. Целите, които си поставяме:

С осъществяването на дейностите по проекта ще бъдат разработени конкретни политики и инструменти за тяхната реализация от млади хора за млади хора от всички райони на страната. Тези политики и инструменти ще бъдат публично лансирани, представени и предложени на законодателната, изпълнителната и местната власт.

Предвиждат се четири работни срещи за идентифициране на проблеми и формулиране на политики, последвани от публични дискусии в четири различни района на страната за разработване на политики и голям форум в София за публично представяне на разработените политики за младите хора.

Резултатите ще бъдат предадени на хартиен и електронен носител на властите и медиите.

3. Дейности:

Проектът предвижда 4 работни срещи–семинари, които ще се състоят както следва:

-       31 март – 3 април 2016 г.;

-       19 – 22 май 2016 г.;

-       16 – 19 юни 2016 г.;

-       7 – 10 юли 2016 г..

Всички работни срещи-семинари включват и публични дискусии в различни райони на страната;

В края на проекта се планира провеждането на Национална кръгла маса през месец ноември в София.

Всяка от работните срещи ще бъде по 4 дни (от четвъртък до неделя), като в последния ден - неделя се предвижда публична дискусия с представители на местната общност в района (младежки лидери, граждански активисти, медии, местни власти, НПО).

Работните срещи съдържат три периода (три етапа): на подготовка и обучение как се избират приоритетни проблеми, как се отстояват публични интереси; на същинско разработване и планиране лансирането на публични политики; на публична дискусия.

Националният форум (м. ноември) ще бъде три дни, като първият ще се използва за сработването, съпоставка и подготовката за публичното участие на хората, работили преди това в четирите района, а вторият и третият ден (събота и неделя) ще е публичният форум – кръгла маса по проблемите на младежта.

Важно е да се знае, че ИСИ и Фондация „Фридрих Еберт“ поемат всички други разходи за участие, без транспорта  на участниците.

4. Участниците

Предвижда се във всички дейности по проекта да се включат 20 участници – млади хора до 35 г. възраст. Стремежът ще бъде те да са от различни административни области на страната.

В заключителната част на четирите работни срещи и в Националния форум ще бъдат включени и младежи от Клуба на завършилите обучителните програми на Института за социална интеграция.

5. Кандидатстване и условия за участие

Изискването е всеки кандидатстващ да изпрати кратък (до 2 страници) мотивационен текст в отговор на въпроса: „Защо искам да участвам в реализацията на този проект?”, както и попълнен въпросник, който може да намерите тук.

Кандидатите следва да поемат ангажимент, че ще се включат във всички описани по-горе дейности по проекта. Замени на участници по време на реализация на проекта с други участници не са допустими. Ето защо със подаването на документите, всеки участник поема ангажимент да присъствате по време на всички дейности. Моля, гореописаното да се има предвид при подаването на документите!

С цел разширяване на мрежата на ИСИ, ще бъде ограничено участието на кандидати, участвали вече в проекти на института.

Препоръка от активисти, доброволци и работили и участвали в проекти на ИСИ, ще бъде предимство.

6. Срокове

Изброените по-горе документи (мотивационен текст и въпросник) трябва да бъдат изпратени от кандидатите за участие на електронния адрес на Института за социална интеграция ifsi.bulgaria@gmail.com не по-късно от 23:59 часа на 09 март 2016 г. (сряда).

7. Решението

Решението за подбор по документи ще бъде взето от Експертна комисия на ИСИ и обявено на страницата на института www.isi-bg.org на 14 март 2016 г. (понеделник). Освен одобрените 20 участника, ще бъдат обявени и от 5 до 10 резервни участника, които евентуално ще бъдат канени при отказ на някой от избраните.