Актуално

ИСИ набира участници за международен тренинг курс „Open up the borders of our minds”
ИСИ набира участници за международен тренинг курс „Open up the borders of our minds”

Институтът за социална интеграция (ИСИ) реализира международен обучителен курс за младежки работници „Open up the borders of our minds”. Проектът е финансиран от програма Еразъм + и ще се проведе между 13 и 19 април в района на Сливен. В проекта ще вземат участие младежки лидери и младежки работници от 6 държави – Испания, Италия, Гърция, Унгария, Турция и България.

Основната тема на обучението е засиления поток от мигранти и увеличаващия се брой бежанци на териториите на европейските държави. Целта на обучението е да подготви участниците да работят за борба с негативните нагласи, предразсъдъци и стереотипи спрямо бежанци и мигранти в своите местни общности.

ИСИ търси млади, активни и мотивирани участници между 18 и 35 години от България, владеещи английски език, които биха желали да се включат в проекта.

Всички разходи по транспорт, храна и настаняване се поемат от организаторите. 

Проектът ще се проведе изцяло на английски език.

Крайният срок за изпращане на апликационна форма е 5 март 2016 г.

Подробната информация за курса можете да намерите тук.

Апликационната форма на английски език, можете да свалите от тук.

Проявяващите интерес, могат да попълнят и изпратят своите апликационни форми или да задават въпроси в посочения срок на координатора на проекта Стефан Георгиев на stefan.georgiew@gmail.com.