Актуално

Кръгла маса „Възможности за икономическо развитие”
Кръгла маса „Възможности за икономическо развитие”

Анализ на данъчната система и икономическите перспективи пред България беше представен днес от Института за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт".

В рамките на форума бяха представени предложенията на работната група по темата "Възможности за икономическо развитие", в чийто състав влизат Бойко Петев, Георги Кадиев, Катя Колева, Любомир Ганчев, проф. Михаил Мирчев, Руси Статков.

Любомир Ганчев от ИСИ обобщи основния извод в доклада, че реиндустриализацията на България чрез активната роля на държавата като подкрепяща, насърчаваща и създаваща икономиката на предлагане е главният път на развитие, който предстои и изисква потенциала на цялата нация.

Целта на презентацията бе да послужи като основа за дебат относно нови, прогресивни възможности за икономическо развитие. Според Пенчо Хубчев от Фондация "Фридрих Еберт" основните проблеми на страната ни са три - липса на върховенство на закона, корупция и бедност, които са свързани помежду си.

Презентацията от форума ще откриете тук.

Докладът, изнесен на кръглата маса ще откриете тук.