Актуално

Представител на ИСИ с проект по "Виабилити Нет"
Представител на ИСИ с проект по "Виабилити Нет"

Лазарина Бонева, представител на ИСИ бе одобрена за участие в международната програма "Виабилити Нет". Програмата предоставя възможност за израстване и полезно взаимодействие между лидери в общностите от Централна и Източна Европа. Тя включва 4 учебни модула и две учебни визити в различни държави от Централна и Източна Европа, както и субсидия от 4200 евро за проекти, отговарящи на визията на ViabilityNet 2.0 и с акцент върху изграждането на власт на общностите чрез участие и ангажираност.

ViabilityNet 2.0 включва 16 участника от различни страни, на възраст над 25 години, отдадени на работа, свързана със социална промяна и ползи за обществото. Одобрени за участие в програмата през 2015 - 2016 г. са участници от България, Чехия, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Сърбия и Словакия. Работният език е английски.

Субсидията за проекта на Лазарина Бонева ще бъде за изграждане на Мобилен Младежки Център в гр. Божурище - центърът ще предлага услуги за младежи за кариерно ориентиране, гражданско образование, изкуства и чужди езици.