Актуално

Втора работна среща за промяна към демократични социални практики
Втора работна среща за промяна към демократични социални практики

Проектът по изработка на политики за икономически растеж и политики по здравеопазване проведе втората си - заключителна работна среща в периода 9 - 10 май в Банкя. Проектът се реализира в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт".

В рамките на срещата, двете паралелно работещи политико - експертни групи "Икономически растеж и социална сигурност" и "Здравеопазване" анализираха различните варианти за действие – SWOT, остойностяване (необходими ресурси) във времето, плюсове и минуси, социален ефект.

Бяха формулирани конкретни проблемни въпроси, отговорите на които водят до решаване на проблемите. Изработени бяха предложения (препоръки) за действие от различните власти и в нормативната уредба.

Резултатите от проекта ще бъдат представени на 3 и 5 юни от 11:00 часа в БТА.