Актуално

Диалог и обществен дебат за промяна към демократични социални практики
Диалог и обществен дебат за промяна към демократични социални практики

Институтът за социална интеграция, в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" стартира проект "Диалог и обществен дебат за промяна към демократични социални практики", в рамките на който ще бъдат изработени политики за икономически растеж и социална сигурност и политики по здравеопазването.

Първата работна среща се проведе в периода 25 - 26 април в гр. Банкя. В рамките й, двете паралелно работещи политико - експертни групи "Икономически растеж и социална сигурност" и "Здравеопазване" разледаха и обсъдиха информационното досие на секторната политика, очевидните слабости, обществените нагласи и очаквания и нормативните документи.

Работата бе съсредоточена към същността на проблема и избора на най - неотложните проблеми за решаване. Бяха формулирани  конкретни проблемни въпроси, отговорите на които водят до решаване на проблемите.

Резултатите от проекта ще бъдат представени в началото на месец юни.