Актуално

Европейската мрежа СОЛИДАР набира стажанти
Европейската мрежа СОЛИДАР набира стажанти

Европейската мрежа СОЛИДАР предлага възможност за стаж в секретариата на организацията, намиращ се в Брюксел. Възможни кандидати - студенти и дипломанти, проявяващи интерес в сферите на европейските политики и граждански организации.

Направления, в които се набират стажанти - Образование и учене през целия живот; Социални дейсноти; Международно сътрудничество.

Изисквания към кандидатите:

- английски език - писмено и говоримо;

- умение за водене на кореспонденция и изготвяне на отчети;

- запознати с политиките на ЕС;

- практически опит в страните от Западните Балкани.

Краен срок за кандидатстване - 23 февруари 2015 г.

Повече информация може да откриете на сайта на Солидар.

При възникнали въпроси и нужда от съдействие, може да се свържете с нас на и - мейл ifsi.bulgaria@gmail.com