Актуално

„За демократични, прозрачни и честни избори”
„За демократични, прозрачни и честни избори”

Необходимостта от мониторинг на предизборния и изборния процес в България е обусловена от няколко фактора:

Приетите от Народното събрание промени в Избирателния кодекс ограничават реализацията на пряката и представителната демокрация, отслабват и дебалансират системата на местното самоуправление, преследват тясно партийни интереси. Налице е системно и целенасочено ограничаване на представителната демокрация в местното самоуправление. Промените са от изключително значение, защото става въпрос не само за ограничаване, стесняване, а в определени случаи на почти пълното премахване на представителната демокрация.

Ликвидирането на избора на районните кметове в по-големите градове, намаляването на броя на общинските съветници с 20 % и липсата на избор на кметове в села под 350 жители са промени, които се определят като целенасочено отстъпление от процеса на децентрализация на властта. Този процес е водеща и трайна европейска практика.

В своето управление правителството и мнозинството депутати използват негативните нагласи на обществото, радикалните настроения на доведените до крайно отчаяние и бедност хора. Много от анализаторите определят тези методи като изключително опасни. Опасни, защото така се ражда не само централизъм и авторитаризъм, но което е по-лошо - така се унищожава гражданското общество.

По настоящия проект „За демократични, прозрачни и честни избори”, финансиран от ФЕПС, екипа на Института за социална интеграция проведе в рамките на три месеца медиен мониторинг на предизборния процес. Резултатите от него бяха обявени с доклади на специални пресконференции. Понастоящем се обобщават резултатите от мониторинга на изборния ден, в който ИСИ, в партньорство с Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) работеше с мрежа от 200 набюдатели.

Предстои финалния доклад на проекта.