Актуално

Приключи 3-седмичния стаж в ИСИ на студент от ЮЗУ "Неофит Рилски"
Приключи 3-седмичния стаж в ИСИ на студент от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Андрей Славейков е студент първа година в Югозападен Университет ”Неофит Рилски” - Благоевград, специалност "Връзки с обществеността". Работил е като радио водещ в периода 2007-2009г., а в момента е комисионер в заложна къща в гр. София.

Стажантската програма бе организирана в съответствие с изискванията на ЮЗУ "Неофит Рилски", както и със спецификата на дейността на института. На Андрей бяха предоставени различни обучителни материали от обща политическа култура, които се използват и в обучителните модули на организацията. В негова услуга бе и бибиотеката на института, която разполага с широк набор от литература в областта на обществените и политически науки. Стажантът имаше възможността да участва в различни публични събития, чрез които да обогати своите познания в комуникационните връзки и взаимодействието с медиите.

Екипът на ИСИ благодари на Андрей и за доброволното му участие в подготовката на дейности, свързани с настоящите проекти на организацията.