Актуално

Среща на ЦИК с граждански наблюдатели
Среща на ЦИК с граждански наблюдатели

Неправителствените организации, регистрирани като наблюдатели в предстоящите парламентарни избори на 12 май 2013 г. взеха участие в специално организирана от Централната избирателна комисия среща. От общо регистрираните осем организации до момента, сред присъстващите бяха представители на организациите Институт за социална интеграция (ИСИ), Асоциация "Прозрачност без граници", Асоциация за реинтеграция за осъдените лица, Федерация на независимите студентски дружества  и Институт за развитие на публичната среда. РЕГИСТЪР на неправителствените организации, регистрирани като наблюдатели можете да открите ТУК.

На срещата бе изнесена актуална информация от страна на ЦИК, както и бяха обсъдени различни въпроси, свързани с гражданското наблюдение, на които до момента няма отговор.

На страницата на ЦИК вече могат да бъдат открити МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ по прилагане на Изборния кодекс за РИК, и по прилагане на Изборния кодекс за СИК.

В следващите дни предстои да стартира и новата интернет страница на ЦИК, която ще бъде с повече интерактивни възможности и ще предоставя по-лесен и прозрачен достъп до информация. 

Участниците в срещата получиха в аванс три обучителни видео-филми, предназначени за обучение на членовете на РИК и СИК. Подготвен е и специален филм за работа с техника, във връзка с новото изискване на Изборния кодекс, което регламентира предоставянето на ксеро-копие от протокола в изборния ден. Бяха представени и две брошури с информационно-разяснителна цел – едната специално подготвени за хората с увреждания, другата - за студенти и ученици. 

От 22 април, понеделник стартират и обученията за членовете на РИК в страната, на които според ЦИК могат да присъстват и наблюдателите. Тук можете да откриете ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА.