Актуално

Обучение на граждански наблюдатели - политически процес
Обучение на граждански наблюдатели - политически процес

От 5 до 7 април 2013 г. бе проведено първото обучение на граждански наблюдатели в изборния ден. 23 души от цялата страна, преминали през входните интервюта на 16 и 17 март в Пловдив и Велико Търново ще бъдат подготвени за областни координатори в изборния ден. Към тях на следващото обучение в края на месец април ще бъдат присъединени още 8 души, с които да бъде покрита координацията във всичките 31 многомандатни избирателни райони в страната.

Програмата на модула започна с въвеждане в темите" Политика и демокрация" и "Политически процес". За смисълът на политиката, ценностите, политическите режими и разделителните линии в обществото, за функциите на политическите партии и тенденциите в политическото пространство, участниците в обучението разговаряха със своите лектори - д-р Светослав Малинов и д-р Борис Попиванов. Съвременното разбиране за ляво и дясно, ефективните политически речи, съдържанието и комуникацията в политическия процес бяха теми на следващите лектори - доц.д-р Лиляна Канева и доц.д-р Добрин Канев. За гражданското общество говори Ивелин Николов, а ролята на гражданските наблюдатели бе разяснена в общата рамка на изборното законодателство от Румяна Сидерова, член на ЦИК. В края на модула участниците в обучението бяха включени в групово-динамичен тренинг за ефективно общуване, невербална комуникация и начини за взимане на решения. Тренингът бе воден от Стефан Георгиев и Златка Драгнева.

Вторият модул на обучението ще бъде проведен в периода 25 до 27 април 2013 г.