Актуално

Обществен договор за свободни, честни и демократични избори в България
Обществен договор за свободни, честни и демократични избори в България

Гражданска коалиция за наблюдение на изборния процес стартира инициатива за наблюдение на предстоящите избори.

Коалицията предлага на политическите партии, регистрирани за участие в парламентарните избори,

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

На 4 април 2013 г., в 11.00 часа в хотел „Шератон” ще бъде сключен  Обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България. Документът е разработен от 8 неправителствени организации, които ще осъществят независимо гражданско наблюдение на предстоящите избори.

Целта на договора е да ангажира политическите партии с провеждането на прозрачна предизборна кампания в съответствие със стандартите за публичност и отчетност. Стремежът е да се предотвратят злоупотребите с избирателни права на гражданите и да се оптимизира организацията на изборния процес.

Документът предвижда още ангажимент за неправителствените организации да извършат гражданско наблюдение, основано на принципите на независимост, политическа безпристрастност и конструктивен диалог с всички участници в изборния процес, както и да предоставят информация на обществото за резултатите от наблюдението.

Гражданската коалиция отправя покана до политическите партии, коалициите, инициативните комитети, регистрирани в ЦИК, и неправителствените организации да подкрепят инициативата, като се присъединят към Договора.

Тук можете да изтеглите пълният текст на Апела на Гражданската коалиция и на Обществения договор.

ИНИЦИАТОРИ НА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС: Асоциация „Прозрачност без граници”, Българско училище за политика „Димитър Паница”, Европейски институт, Европейски информационен център, Институт за социална интеграция, Център за либерални стратегии, Център за модернизиране на политики, Център за независим живот