Актуално

Резултати от входни интервюта
Резултати от входни интервюта

На 16 и 17 март 2013 година в гр. Пловдив и гр. Велико Търново се проведоха входни интервюта за подбор на кандидати в предстоящо обучение по проект „Граждански наблюдатели за мониторинг – честни избори 2013”.

След оценка на проведените интервюта, Институт за социална интеграция публикува окончателните резултати.

Спазвайки предварително зададените критерии, както и регионалния принцип за представителност (един участник от избирателен район), ИСИ определя група от 23 участника.

Резултатите могат да бъдат разгледани в следната таблица.

През следващите дни, одобрените кандидати ще бъдат информирани лично за програмата и мястото на провеждане на първия модул.

Част от кандидатите, които не са успели да се класират, за обученията по настоящия проект, ще имат възможност да се включат без конкурс в следващи инициативи на ИСИ.

Честито на класиралите се!