Проекти и инициативи

Младите хора - визии и политики (2012)

Проектът се реализира с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт" и включва четири обучения в два модула: "Защо младите и защо левите?" и "Визиите на младите хора".

Публично обсъждане "Нов зелен растеж" (2012)

Форумът се организира в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България и е част от общата инициатива между двете организации за осигуряване на публичност на управленските политики на БСП в различни сектори.

Дискусия "Закон за младежта: Къде са младежите?" (2012)

Дискусията се организира от Институт за социална интеграция (ИСИ) и Младежкото обединение в БСП, финансирана от Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България. Тя е първата партньорска инициатива между немската фондация и ИСИ през 2012 година.

"Get on board": Мобилизиране на млади лидери за подкрепа процеса на разширяване на ЕС чрез Западните Балкани (2012)

Проекът се финансира от Европейската комисия чрез Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП). Водещ партньор по проекта е фондация "Конрад Аденауер" с партньори политически фондации от шест европейски държави.

Конференция "Избори 2011 в България - дефектите на демокрацията" (2011)

Форумът бе организиран от Института за социална интеграция (ИСИ) и Института за модерна политика (ИМП), с подкрепа на други неправителствени организации, участвали в мониторинга на изборния процес и в изборния ден.

Конференция "Нашата Европа - Социална Европа" (2011)

Форумът се организира от Фондация "Фридрих Еберт", Бюро България, Центъра за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ) и Института за социална интеграция (ИСИ). Дискусиите протичат в два основни панела с фокус върху: обновяване на социалната демокр

Конференция "Финансова стабилност и икономическо възстановяване" (2011)

Форумът е организиран от Института за социална интеграция и финансиран от Фондация за европейски и прогресивни науки (ФЕПС), Брюксел. Целта на форума е да очертае предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на европейската рамка

"За честни, демократични и прозрачни избори" (2011)

Проект за мониноринг на изборния процес и изборния ден, реализиран със съдействието на Фондация за европейски и прогресивни науки (ФЕПС), Брюксел. В рамките на период от шест месеца екипи по проекта осъществяват анализ на изборното законодателство, медиен

"Визии за София" (2011)

Дискусионни кръгли маси в седем секторни политики, в подкрепа изработване на визия за София: здравеопазване, образование, социална политика, култура и свободно време, екология, архитектура и градоустройство, трафик и транспорт.

"Бяла книга на местното самоуправление" (2011)

Обучение в местно самоуправление и местни политики за млади лидери от левицата: три надграждащи модула. Проектът е финансиран от Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България и се реализира съвместно с Института за социална интеграция и Младежкото обединение в

1234