A European Health Union delivering for the People

01-11-2020

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/ а партньорство с Institute For Social Democacy, Унгария

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Пандемията от COVID-19 хвана Европа доста неподготвена. Въпреки че здравето е една от основните грижи на европейците, здравната политика не е на първо място в политическия дневен ред; нито на ниво държава-членка, нито на ниво ЕС. Системите на здравеопазване всъщност са все по-отслабени от строги икономии и маркетизация, така че в някои случаи са били неподготвени да управляват пандемията.
Проектът има за цел да направи равносметка на трудната ситуация, която пандемията създаде както в здравните резултати, така и в условията на работа на здравните специалисти в трите държави, които са обект на това проучване. Той ще се опита да идентифицира политически препоръки за подобряване на националните стратегии за възстановяване, както и решения за инструктиране на европейските действия по здравната политика.