"Get on board": Мобилизиране на млади лидери за подкрепа процеса на разширяване на ЕС чрез Западните Балкани (2012)

03-02-2012

Институтът за социална интеграция (ИСИ) в партньорство с Либералният политологичен институт (ЛПИ) са българските участници в общ проект на Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП) с бенефициент немската фондация „Конрад Аденауер”. Проектът е под наименованието „Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани” (“Get on board! Mobilizing young leaders to support the EU enlargement process towards the Western Balkans”), а участници в него са представители на неправителствени организации от шест страни.

Целта е да бъде популяризирано разширяването на Европейския съюз и ролята на Западните Балкани в този процес, чрез основните разработки на проекта – платформа за електронно самообучение и симулационна игра.

В тази връзка ИСИ организира 3-дневно обучение на 24 млади лидери (20 от България и 4 от Македония) от различни младежки неправителствени организации. От тях се очаква да разпространяват в своята младежка общност идеята за разширяването на ЕС. Обучението се провежда от 7 до 9 септември 2012 г. В рамките на обучението участниците са включени в симулационна игра, която е желателно да проведат и в своите организации, за което в третия ден получават кратък обучителен курс. Те преминават и он-лайн тест, получават и сертификати от обучението.

След обучението, в рамките на периода месец октомври - месец ноември, бяха проведени 5 еднодневни симулационни игри, в различни университети, в София, Варна и Перник.

Обща презентация на проекта

Дейности по проекта в България