"Стратегии за сигурност в района на Черно море (2008)

22-07-2008

Стратегии за сигурност в региона на Черно море

(Международна конференция)

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на провеждане: м. септември – м. ноември 2008

Източник на финансиране: ФЕПС

Работата на конференцията бе разделена в два панела. Панел I бе посветен на Световният мир, борбата с тероризма и сигурността в района на Черно море. Говорители в този панел бяха Адриан Северин, заместник-председател на Борда на директорите на Институт „Овидиу Шинкай” и председател на Делегацията на румънските социалисти в Европейския парламент, Проф. Петър Балабанов от Нов български университет (тема „Международните отношения в региона през вековете”), Боян Чуков, съветник по въпросите на външната политика на министър-председателя на Република България (тема: „Възможните системи за сигурност в Черноморския регион”), Кристиан Вигенин, зам.-председател на Групата на ПЕС в Европейския парламент (тема: „Бъдещите перспективи на сътрудничеството на левите партии от региона”), Ернст Пийл, бивш служител в Европейската комисия, ( тема: „Сигурността в района на Черно море”).

Вторият панел бе посветен на Сътрудничеството в политики, гражданско общество и местна власт – основа за сигурност в региона. Тук основният акцент бе поставен на ниво местна власт и възможностите за сътрудничество между черноморските общини от различните държави. Говорители в този панел бяха: Павел Маринов, директор на Института за регионално сътрудничество и общински съветник („Публичните интереси и възможни съвместните политики в региона”), Маруся Любчева, член на Групата на ПЕС в Европейския парламент („Регионално сътрудничество в района на Черно море”),. Виолета Чавдарова, член на Управителния съвет на ИСИ, ПУ “Паисий Хилендарски” (тема: Възможностите за създаване на мрежа от НПО за сътрудничество в регион”).

Цел: да бъдат събрани представители на водещите социалистически и социалдемократически неправителствени организации от региона на Черно море, за да се обсъдят въпроси и идеи от общ интерес; изработване на обща стратегия, която да установи критерии и стандарти за граждански активности и създаване на регионална мрежа за общи проекти в рамките на Европейската политика за съседство.