„Предсрочни парлемантарни избори 2017: Гражданско наблюдение”

02-01-2017

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Основни цели на Мониторинга: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители, постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите и повишаване информираността и участието на гражданите в изборния процес. 

Мониторингът следва три етапа: анализ на изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Първията етап включва Предизборна обстановка и анализ на законодателството, както и сравнителен анализ на преференциалните гласове.

Вторият етап включва медиен мониторинг и мониторинг на предизборната кампания. Основен обект на наблюдение и анализ са медиите и начинът, по който тяхната работа дава отражение върху изборния процес. С помощта на вече изградена онлайн платформа ще бъде изработен и сравнителен анализ на посланията на двете основни политически формации – ГЕРБ и Коалиция „БСП за България“ .

Чрез наблюдението на изборния ден, проектът има за цел да увеличи гражданското участие в изборния процес и да работи за постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще използваме вече създадената мрежа от граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната.