"Визии за София" (2011)

01-06-2011

Изпълнители на проекта: ИСИ и Фондация “Фридрих Еберт” (ФФЕ)

Период на изпълнение: м. май – м. юли, 2011 г.

Източник на финансиране: ФФЕ

Проектът включва седем дискусионни форуми в седем секторни политики, за изработване на визия за развитие и управление на София. Участници бяха представители на широк кръг представители на неправителствени организации, експерти, браншови организации, представители на местната власт и местното самоуправление, народни представители.

1. „Здравеопазване” месец май.

2. „Образование” - месец май. Доклад за състоянието на образователната система в София представи Александър Грозданов от „Федерация средно образование”.

3. „Да бъдем социално общество, да се грижим за другите” - месец юни. Доклади по темата представиха Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски (актуални проблеми за хората в неравностойно положение), Капка Панайотова от „Център за независим живот” с предложение „Общината - с мисъл за всеки” и предложения за разрешаване на проблемите на ромското малцинство, представителят на фондация „Арете” Румян Русинов с предложения за интеграция на деца от ромски произход, подкрепени от Пепа Илиева от фондация „Етно-палитра”, председателя на „Съюз на пенсионерите 2004” Цветан Минков с предложения за подкрепа на възрастни хора, подкрепени от Таня Цолова от фондация "Живот с достойнство". Участие в дискусията с конкретни предложения взеха и представители на организациите „Живот с достойнство”, „Български хелзинкски комитет”, „За нашите деца”, „Институт по социални дейности и практики”, „София Прайд”.

4. „Градска култура” - месец юни. Кратък доклад по темата бе представен от продуцентът и организатор на културни фестивали, Катя Карагяурова. Със свои становища по темата излязоха Юрий Вълковски от „Фондация за градски проекти”,  председателят на „Съюза на софийските читалища”, Денка Евстатиева,  представители от Столична библиотека, „Фондация за градски проекти”, „Български детски и младежки парламент”, „Музикаутор”, Театъра на българската армия, бившия директор на НДК, Христо Друмев. 

5.По-зелена и екологично отговорна София” – месец юни. Доклад по основни екологични проблеми на общината изнесе експертът по екология Любка Костова. Основни теми на дискусията бяха отпадъците на София и изграждането на завода за боклук, както и проблема с бездомните кучета. Участие в дискусията взеха независими експерти, представители на сдружение „Защита здравето и живота на населението и околната среда”, фондация „Четири лапи”, „Немски кастрационен център”, „Балкански научен и образователен център по екология и околна среда”, „Българска фотоволтаична асоциация”, „Асоциация на парковете в България”, „Научно-координационния център за глобални промени”.

6. „Повече ред, правила и развитие в строителството” – месец юни. Архитект Борислав Борисов представи доклад на тема градоустройство и архитектура.

7. „По-бързо и удобно предвижване” – месец юли. Георги Кадиев представи работният вариант на програмата си за трафик и транспорт, като постави акцент на необходимостта от нов Общ устройствен план.