"Бяла книга на местното самоуправление" (2011)

05-04-2011

Изпълнители на проекта: ИСИ и Фондация “Фридрих Еберт” (ФФЕ)

Период на изпълнение: м. май – м. септември, 2011 г.

Източник на финансиране: ФФЕ

Проектът включва три надграждащи обучения за млади представители на левицата, със следното съдържание на учебните програми:

1. „Публични политики и предизборни послания” (месец май), с теми:

- Политическа информация; Политически документи – policy paper, statement, предизборна платформа, политически послания; Анализи – сравнителен анализ, case study, съдържателен анализ, слот анализ, анализ на опонента; Публични интереси;  Публични политики; Комуникиране на политики; Блок „Бяла книга на местното самоуправление” – практически казус

Екип за провеждане на обучението: Антоний Тодоров, Татяна Томова, Елена Харизанова (Бяла книга)

2. „Работа с избиратели” (месец юни), с теми:

 -Изборен процес; Социологически проучвания; Определяне на таргет групи;  Предизборна кампания; Форма на работа с избиратели, вкл. с партийни структури и работа чрез медии; Кампания с таргет групи; Блок „Бяла книга на местното самоуправление” – практически казус

Екип за провеждане на обучението: Юрий Асланов, Ивелин Николов, Нидал Алгафари, Елена Харизанова (Бяла книга)

3. „Кандидати” (месец септември), с теми:

- Лявото и дясното в публичната политика; Местна власт и местно самоуправление;  Проблем – политики; Проектите в местната власт. Срещи с избиратели; Публично поведение – общуване, медии, дебати; Блок „Бяла книга на местното самоуправление” – практически казус

Екип за провеждане на обучението: д-р Таня Турлакова, Николай Белалов, Ивелин Николов, Маргарита Петкова, Елена Харизанова (Бяла книга)