Управленски проекти - стратегии за политики (2011)

01-04-2011

Изпълнители на проекта: ИСИ и Фондация “Фридрих Еберт” (ФФЕ)

Период на изпълнение: м. април – м. юни, 2011 г.

Източник на финансиране: ФФЕ

Публични дискусии в четири секторни политики: "Социални дейности", "Образование", "Икономика и енергетика" и "Местно самоуправление и регионална политика", проведени в НДК, зала 8. В дискусиите са поканени да участват представители на организации на работодателите, организации на работниците и служителите (синдикати), браншови организации, неправителствени организации и граждански структури, университетски преподаватели, научни работници, студенти в съответните специалности, експерти, местна власт и администрация, чужедстранни представителства в РБългария, български представители в ЕП, народни представители.

1. Социални дейности

Представяне на управленски проект „За нова социална България” от Драгомир Стойнев, председател на Съвета по труда и социалната политика в Националния съвет на БСП и председател на Комисията по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание.

Дата на провеждане: 11 април 2011 г.

Проект: Za nova Socialna Balgaria.ppt (126Kb)

Програма на форума

2. Образование

Представяне на управленски проект "Знанието – основа за развитието на човека и обществото" от д-р Атанаска Тенева, Председател на Съвет по образованието и науката, младежта и спорта в  Националния съвет на БСП.

Дата на провеждане: 16 май 2011 г.

Проект: Znanie.ppt (285Kb)

Програма на форума

3. Икономика и енергетика

Представяне на проекта „За стабилна и динамична икономика” от Явор Куюмджиев, Председател на Съвета по икономическа политика, енергетика и туризъм в  Националния съвет на БСП

Дата на провеждане: 12 май 2011 г.

Проект

Програма на форума

4. Местно самоуправление и регионална политика

Представяне на проект „Регионалното развитие и местното самоуправление – инструменти за демографска стабилизация и териториално развитие на България” от Димчо Михалевски, председател на Съвета по местно самоуправление и регионална политика в Националния съвет на БСП и народен представител.

Дата на провеждане: 6 юни 2011 г.

Проект: Local government.ppt (4Mb)

Програма на форума