Механизми за подбор и развитие на нови политици от левицата (2006)

23-07-2006

“Механизми за подбор и развитие на нови политици на левицата”

(кръгла маса)

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на изпълнение: месец декември 2006 – месец февруари 2007

Източник на финансиране: Фондация “Фридрих Еберт”

Форумът разглежда темите за политическите елити и предизвикателствата пред тях. За „Политическите елити в Европа” говори проф. Жан Мишел Дьо Уал,

директор на Центъра за изследване на политическия живот, Свободен университет

на Брюксел, докато „Политическите елити в България” бяха представени от д-р Живко Георгиев, председател на Управителния съвет на ИСИ.

В следващите теми:

- „Как да се преодолее кризата на доверие в политическите елити”,

- „Европейски системи на кадрово и партийно развитие”,

- “Програматика и политическо действие в Германската социалдемократическа партия,

- “Левите елити в Португалия

- „От бившите революционери към новите технократи”

- “Левите елити в Белгия и подготовката на тяхното обновяване”

- “Проектът за нова Система за кадрова работа в БСП”

- “Форми на обучение и успешни практики”,

доклади представиха: доц. д-р Татяна Буруджиева, ИСИ, СУ “Св. Кл. Охридски”, д-р Петя Георгиева, ИСИ, НБУ; Ханс Шумахер, директор на фондация “Фридрих Еберт”, бюро София; д-р Мариа Антониа Пирес де Алмейда, Висш Институт за социални науки и бизнес изследвания, Лисабон, Делфин Ван Дал, Социалистическа партия, парламентарен съветник по европейските въпроси и общински съветник в Бертон, д-р Валери Жаблянов, ИСИ, ръководител отдел “Кадрова дейност”, ВС на БСП, Ивелин Николов, Изпълнителен директор на ИСИ, Светлана Ломева, директор на Българско училище за политика към Съвета на Европа и НБУ.

В заключителната дискусия бяха обсъдени идеи за бъдещо съвместно сътрудничество.

Модератори на форума бяха доц. д-р Антоний Тодоров, преподвател в НБУ и член на Програмния съвет на ИСИ и д-р Юрий Асланов, секретар на УС на ИСИ и собственик на Агенция “Афис.

Дискусията бе открита с встъпителни думи на Сергей Станишев, министър-председател на Република България и на Висшия съвет на БСП.