Политики за преодоляване на дисбаланса (2005)

27-07-2005

„Политики за преодоляване на дисбаланса в достъпа до конституционни права на граждани от различни общини”

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на провеждане: м. февруари - м. октомври 2005

Източник на финансиране: Институт „Отворено общество”

Мотивация за проекта: Поредица от изследвания и анализи, които регистрират тенденция на нарастване на разтварянето на ножицата при различно ползване на конституционни права и различен достъп до информация и публични услуги. Тази тенденция се илюстрира и от представително изследване на екип от Института по социология при БАН сред трудоспособното население на страната на 15-ата година от прехода. Близо 43% от българите разчитат на лични връзки, за да се издигнат в обществото и да повишат стандарта си на живот и 60% очакват държавата да поема основната грижа за здравеопазване и образование. Проучването установява и много голямо разделение между бедни и богати-над 77% се определят за бедни и донякъде бедни, а в много тежко финансово състояние се виждат 37% от работещите, в добро състояние се самоопределят 14%, а вмного добро-1%. Изводите са, че бедността води до пасивност, която все повече засилва дисбаланса в ползването на конституционните права, в ползване на публичните услуги и нформация. Появяват се различни типове граждани на столицата, на големия град, на малкия град и на изостаналото село.

Това дава основание на екипа на ИСИ да направи типологична характеристика на населението по два основни индикатора: хората имат еднакви ценности, но ги градират по различен начин и хората имат равен достъп до различни конституционни права, но различни възможности за тяхната „консумация” и да разработи политики за преодоляване на този дисбаланс.

Цел на проекта: Разработване и публично обсъждане на политики за преодоляване на дисбаланса на възможностите за достъп до различни конституционни права в малките общини и изостаналите региони.

Дейности на проекта: изследователска, експертно-консултантска и разработваща, мониторинг и медийно отразяване

Постигнати резултати: Активно включване в проекта на 320 души в дискусия за успешни практики/политики за преодоляване на дисбаланса в ползването на конституционни права, достъп до информация и публични услуги в общините Чупрене, Дупница, Ловеч, София.