Политики на кризата и криза на политиката (2009 - 2010)

01-07-2010

Изпълнител на проекта: ИСИ и ФЕПС

Партньори: Фондация за европейски прогресивни науки (ФЕПС)

Период на изпълнение: м. февруари 2009 – м. април 2010

Източник на финансиране: ФЕПС

Дискусията по темата „Политика на кризата и криза в политиката” се проведе на 05 март 2010 г. в гр. София, хотел «Шератон», зала „Средец”. В дискусията взеха участие: д-р Живко Георгиев, социолог, председател на УС на ИСИ, Д-р Юрий Асланов, социолог, секретар на УС на ИСИ, Ерик Сундстрьом, Шведска социалдемократическа партия, главен редактор на списание „Новини и политики”, член на фокус групата по проекта „Следващото ляво” на FEPS, Аня Скржипек, политически съветник на FEPS, отговорник за проекта „Следващото ляво” на FEPS и Стефан Ханджиев, политически съветник на ИСИ, член на екипа по проекта „Следващото ляво” на FEPS.

Форумът бе разделен в два блока:

Блок А „Политики на кризата”, с модератор Юрий Асланов и доклади по темите „Възможните антикризисни политики в България” (Сергей Станишев, председател на НС на БСП и на ПГКБ), „Кризата в Европа и възможните политики” (Ерик Сундстрьом) и

Блок Б: „Криза на политиката”, с модератор Стефан Ханджиев и доклади по темите „Доверието в политическите партии. Човекът преди всичко – левият проект на ПЕС” (Аня Скржипек), „А сега накъде – БСП след загубата на изборите през 2009 г. – криза на управлението и управление на кризата” (д-р Живко Георгиев, социолог, председател на УС на ИСИ).