"Българската левица в процеса на присъединяване на страната ни в ЕС" (2002 – 2003)

24-07-2003

Изпълнител на проекта: ИСИ

Партньори: Форум за европейска политика и фондация “Отворено общество”

Период на изпълнение: месец декември 2002- месец юни 2003

Източник на финансиране: Фондация “Отворено общество”

 

Връзка с целите на организацията: Проектът е съсредоточен върху проблемите, които възникват пред българските граждани и институции в процеса на европейска и евроатлантическа интеграция на страната. Акцент върху присъединителните процеси и работи срещу маргинализацията и социалната отчужденост.

Цели, дейности и резултати: Целта на проекта е активизиране ролята на български партии от социалдемократическия спектър в процеса на подготовка, преговори и интеграция на страната в структурите на Европейския съюз. Задълбочаването на националния консенсус за европейска и евроатлантическа интеграция е свързано с яснотата и информацията до всички граждани на реалните последствия от интеграционния процес. Като цел си поставихме и лобирането в средите на Партията на европейските социалисти и в управляващите кръгове от европейските социалдемократически партии за взаимоизгодно сътрудничество при процеса на подготовка и ускоряване на интеграцията. Опит за изграждане на мрежа от граждански структури, работещи по ускоряването на процеса на евроинтеграция.

Резултати: Постигната по-голяма информираност на гражданите за резултатите от процеса на присъединяване и за изпълнението на критериите на ЕС; разширяване популярността и подкрепата на евроатлантическата интеграция сред привържениците на левицата в България.

Основна дейност на проекта бе организиране на обществени форуми за публично обсъждане на резултатите от преговорите по отделни глави в процеса на присъединяване на България и за изпълнението на критериите от Копенхаген. Ключова сред тях: провеждане на международна конференция, месец октомври 2003 г., НДК гр. София на тема «Европа, региони, местна демокрация», с участието на държавници от социалдемократическия спектър от страните членки на ЕС и политици от българската левица::

- Франция: Мишел Товен - Генерален секретар на Фондация “Жан Жорес” (председател - Пиер Мороа, бивш премиер и председател на СИ). Общински съветник и до 2001 зам.кмет на гр.Сюрен. Бивш депутат и регионален съветник. Директор на Световната федерация на побратимените градове 1984 – 1988 г.

- Испания: Пилар Лопес - Заместник-кмет по социалните въпроси и обществените услуги на град Албасате, Испанска социалистическа работническа партия.

- Италия: Тициана Ариста - Директор на Икономическа дирекция в Областното правителство на област Кампания, Неапол – от 2000 г. Министър по бюджет, човешки ресурси и административни структури в областното правителство на област Абруцо 1995-2000 г.

- Испания: Жауме Солер и Пастелс - Кмет на община Арбусиес в Каталония в течение на 24 год. Член на ръководството на партията Републиканска левица в Каталония - съюзник на Каталонската социалистическа партия. Ръководител и член на различни граждански сдружения

- България: Иван Делиев - Директор на Институт за регионални икономически и социални проучвания и проекти. Член на Временния ИК на София – 1990-1991 г. Общински съветник в София – 1991-1995 г.; Петър Дулев – Изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини (един от учредителите й). Кмет на гр. Белене 1991 - 1999 год. Общински съветник 1999-2003 г.; Димитър Гъндев - Председател на Общински съвет на община Враца 1999 – 2003 г. Съпредседател на Съвета по местно самоуправление и регионална политика на Висшия съвет на БСП; Захари Георгиев – Общински съветник в община Пловдив, член комисиите по финанси и бюджет и по благоустрайство, комунални дейности и екология.

В работата конференцията участваха около 120 души – кандидати за кметове на общини, както и кандидати за съветници в Столичен общински съвет.