"Институционално укрепване" (2002 – 2003)

25-07-2003

Изпълнител на проекта: ИСИ

Период на изпълнение: месец декември 2002 – месец декември 2003

Източник на финансиране: Фондация «Отворено общество»

Дейност и резултати

Изграден екип от сътрудници, доброволци и лектори на института, с обособено научно-техническо звено. Наети и оборудвани работни помещения с три работни места и учебно-заседателна зала. Стартира електронната поща и интернет страница на Института за социална интеграция. Осигурено е счетоводното обслужване. Осъществени са контакти със сродни организации, популяризирана дейността на института в 14 области на страната.

Успешно изградена широка мрежа от сътрудници и доброволци – преподаватели в български университети, журналисти, юристи, социални работници.

Участие н Шести световен конгрес на неправителствените организации, работещи за демократично развитие и в среща на Европейския форум за демокрация и солидарност.

Всичко това подпомага разработването и бъдещото реализиране на нови проекти, свързани с укрепването на гражданското общество, устойчивата демократична политическа многопартийна система и демокрацията на участието. В началото на 2003 година екипи на института разработва и кандидатства за финансиране пет нови проекта, свързани с целите. Работи се по устойчивостта на осъществяваните вече проекти.

Утвърди се като добре организирана, структурирана и регулярна практика съвместната работа на учредителите, членовете на Управителния съвет, сътрудниците и доброволците на института.