"Професионализмът на общинските съветници от левицата" (2004 - 2005)

22-07-2005

Изпълнител на проекта: ИСИ

Партньори: Фондация „Жан Жорес”, Франция

Период на изпълнение: месец юни 2004 – месец юни 2005 г.

Източник на финансиране: Фондация „Жан Жорес”, Франция

В рамките на инициатива “Ново поколение” екипът на Института за социална интеграция стартира пилотен проект в Северозападна и Югоизточна България за обучение на новоизбрани общински съветници. Успешната реализация даде възможност да се разработи програма за обучение на новоизбрани общински съветници в цялата страна.

Основният проблем пред съветниците в стартова позиция е ниският административен капацитет и слабо познаване на принципите и ценностите на лявата политика. Един от възможните пътища за решаването му е организирането и провеждане на неформално обучение.

В тази връзка са поставени и целите на проекта:

1. Да се усвоят успешни практики и модели за прилагане ценностите на социалдемокрацията.

2. Да се повиши административният капацитет на съветниците в стартова позиция експериментално в една/или две общини.

3. Да се постави основа на професионална подготовка на новите общински съветници в основните им необходими умения за участие в демократичните структури на гражданското общество.

4. Да се насърчи партиципативната демокрация и участие на новите съветници в гражданския диалог с властите и в стартирането на граждански инициативи.

5. На основата на проведените обучения да се разработи програма за обучение на общински съветници и в други общини.

Постигнати резултати:

1. Обучени 40 общински съветници от различни общини чрез провеждане на постоянно действащи модули на тренингови интерактивни обучения за нови общински съветници по следните модули:

- политически анализи и работа с политическа информация;

- организационен мениджмънт, общински бюджет ;

- публично поведение;

- демокрация на участието.

2. Разработени три конкретни проекта за общините Сливен, Нова Загора и Видин.

3. Издадена информационна брошура за подпомагане на действащите общински съветници по места в региона на проекта.