Младите хора - визии и политики (2012)

15-06-2012

Изпълнители на проекта: ИСИ и Фондация „Фридрих Еберт” (ФФЕ)

Период на изпълнение: м. юни – м. октомври 2012 г.

Източник на финансиране: ФФЕ

Проектът бе разделен в две части:

 

„Мониторинг на младежките политики”

1 обучения (2 дни), с участници 30 души млади хора, представители на Младежкото обединение в съответните региони. Целта на форума е да бъде представена актуална информация за националните младежки политики, за приоритетите на Младежкото обединение в БСП, да бъдат дискутирани начините за приложението им на регионално и местно ниво, участниците да получат възможност за обмяна на добри практики.  

Дати за провеждане: 16 и 17 юни 2012 г.- Северна България.

 

„Визии на младите хора”

2 обучения (3 дни) – Северна и Южна България, всяко с участието на 30 души млади хора, представители на Младежкото обединение. В програмата на обучението се включват теми, по които МО да провежда своите политики и които са част от програмата на МО:  Образование, Заетост и Младежка политика.

По всяка от тях, в процеса на обучението се правят предложения за актуализиране в програмата на МО и предложения за дейности и кампании.

Дати за провеждане: (1) 13,14 и 15 юли 2012 - Южна България и (2) 14, 15 и 16 септември 2012 г. - Северна България.