Кампания «На мен ми пука» (2006)

25-07-2006

Кампания «На мен ми пука»

Изпълнител на проекта: ИСИ и Коалиция “На мен ми пука”

Партньори: Коалиция “На мен ми пука” обедини организациите: Национален алианс за работа с доброволци, Сдружение «Младежки алианс», Сдружение "Младежки свят", Фондация "Етнопалитра", Сдружение "Мисионис", Институт за публични политики, “Интернет райтс – България”, Единен български младежки съюз, Младежки форум „Евроинтеграция”, Институт за социална интеграция, Център за развитие и иновации, YES-България, Европартньори 2000.

Период на изпълнение: м. септември 2006 – м. октомври 2006 г.

Източник на финансиране: целеви дарения.

Целта на проекта: повишаване на избирателната активност и участието на повече избиратели в изборите за президент и вицепрезидент на 22 октомври 2006 г.

Дейности:

- Излъчване на специфично послание към групи от обществото, нерешили да гласуват – неактивизирани леви и десни избиратели, избиратели, живеещи в малки населени места, младите избиратели, граждани, очакващи сигурност и спокойствие

- Изработване и разпространение на носители на посланията - телевизионни клипове, радиоклипове, Интернет-банери, силиконови гривни, магнити и др.